Hastaya Okunacak Dua

Hastaya Okunacak Dua

Okunuşu

Allahümme innî es’elükel âfiyete fiddünyâ vel âhireti, Allahümme innî es’elükel afve vel âfiyete fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî, Allahümme estüravrâtî, ve emin ravâtî, Allahümme ihfaznî min beyni yeoeyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimâlî ve min fevkî, ve eûzü bi azametike en uğtâle min tahtî, Allahümme eğninî bil ilmi ve zeyyinnî bil hilmi ve kerrimnî bittekvâ ve cemmilnî bil âfiyeti.

Anlamı

Allah’ım, Senden dünya ve ahiret afiyetini isterim. Allah’ım, mal ve aile efradım için afiyet ve huzur isterim. Allah’ım, ayıplarımı ört, korktuklarımdan da beni emin kıl.nnAllah’ım, ön tarafımdan, arkamdan, sağ ve solumdan ve üst tarafımdan gelecek tehlikelerden beni koru. Azametinden Sana sığınırım. Alt tarafımdan gelecek tehlikelere karşı Senden medet beklerim. Allah’ım, beni ilimle zengin kıl, hilimle (yumuşak huyla) ziynetlendir, takva ile beni mükerrem kıl, afiyetle beni güzelleştir.

İslam Vakti Mobil Uygulamaları