Kuran-ı Kerim

Sıra Süre Ayet Sayısı
1 Fâtiha 7 Tüm Ayetler
Ayet Oku
2 Bakara 286 Tüm Ayetler
Ayet Oku
3 Âli İmrân 200 Tüm Ayetler
Ayet Oku
4 Nisâ 176 Tüm Ayetler
Ayet Oku
5 Mâide 120 Tüm Ayetler
Ayet Oku
6 En'âm 165 Tüm Ayetler
Ayet Oku
7 A'râf 206 Tüm Ayetler
Ayet Oku
8 Enfâl 75 Tüm Ayetler
Ayet Oku
9 Tevbe 129 Tüm Ayetler
Ayet Oku
10 Yûnus 109 Tüm Ayetler
Ayet Oku
11 Hûd 123 Tüm Ayetler
Ayet Oku
12 Yûsuf 111 Tüm Ayetler
Ayet Oku
13 Ra'd 43 Tüm Ayetler
Ayet Oku
14 İbrâhim 52 Tüm Ayetler
Ayet Oku
15 Hicr 99 Tüm Ayetler
Ayet Oku
16 Nahl 128 Tüm Ayetler
Ayet Oku
17 İsrâ 111 Tüm Ayetler
Ayet Oku
18 Kehf 110 Tüm Ayetler
Ayet Oku
19 Meryem 98 Tüm Ayetler
Ayet Oku
20 Tâhâ 135 Tüm Ayetler
Ayet Oku
21 Enbiyâ 112 Tüm Ayetler
Ayet Oku
22 Hacc 78 Tüm Ayetler
Ayet Oku
23 Mu'minûn 118 Tüm Ayetler
Ayet Oku
24 Nûr 64 Tüm Ayetler
Ayet Oku
25 Furkân 77 Tüm Ayetler
Ayet Oku
26 Şuarâ 227 Tüm Ayetler
Ayet Oku
27 Neml 93 Tüm Ayetler
Ayet Oku
28 Kasas 88 Tüm Ayetler
Ayet Oku
29 Ankebût 69 Tüm Ayetler
Ayet Oku
30 Rûm 60 Tüm Ayetler
Ayet Oku
31 Lokmân 34 Tüm Ayetler
Ayet Oku
32 Secde 30 Tüm Ayetler
Ayet Oku
33 Ahzâb 73 Tüm Ayetler
Ayet Oku
34 Sebe 54 Tüm Ayetler
Ayet Oku
35 Fâtır 45 Tüm Ayetler
Ayet Oku
36 Yâsîn 83 Tüm Ayetler
Ayet Oku
37 Sâffât 182 Tüm Ayetler
Ayet Oku
38 Sâd 88 Tüm Ayetler
Ayet Oku
39 Zumer 75 Tüm Ayetler
Ayet Oku
40 Mu'min 85 Tüm Ayetler
Ayet Oku
41 Fussilet 54 Tüm Ayetler
Ayet Oku
42 Şûra 53 Tüm Ayetler
Ayet Oku
43 Zuhrûf 89 Tüm Ayetler
Ayet Oku
44 Duhân 59 Tüm Ayetler
Ayet Oku
45 Câsiye 37 Tüm Ayetler
Ayet Oku
46 Ahkâf 35 Tüm Ayetler
Ayet Oku
47 Muhammed 38 Tüm Ayetler
Ayet Oku
48 Fetih 29 Tüm Ayetler
Ayet Oku
49 Hucurât 18 Tüm Ayetler
Ayet Oku
50 Kaf 45 Tüm Ayetler
Ayet Oku
51 Zâriyât 60 Tüm Ayetler
Ayet Oku
52 Tûr 49 Tüm Ayetler
Ayet Oku
53 Necm 62 Tüm Ayetler
Ayet Oku
54 Kamer 55 Tüm Ayetler
Ayet Oku
55 Rahmân 78 Tüm Ayetler
Ayet Oku
56 Vâkıa 96 Tüm Ayetler
Ayet Oku
57 Hadîd 29 Tüm Ayetler
Ayet Oku
Sıra Süre Ayet Sayısı
58 Mucâdele 22 Tüm Ayetler
Ayet Oku
59 Haşr 24 Tüm Ayetler
Ayet Oku
60 Mumtehine 13 Tüm Ayetler
Ayet Oku
61 Saff 14 Tüm Ayetler
Ayet Oku
62 Cuma 11 Tüm Ayetler
Ayet Oku
63 Munâfikûn 11 Tüm Ayetler
Ayet Oku
64 Tegâbun 18 Tüm Ayetler
Ayet Oku
65 Talâk 12 Tüm Ayetler
Ayet Oku
66 Tahrîm 12 Tüm Ayetler
Ayet Oku
67 Mulk 30 Tüm Ayetler
Ayet Oku
68 Kalem 52 Tüm Ayetler
Ayet Oku
69 Hâkka 52 Tüm Ayetler
Ayet Oku
70 Meâric 44 Tüm Ayetler
Ayet Oku
71 Nûh 28 Tüm Ayetler
Ayet Oku
72 Cinn 28 Tüm Ayetler
Ayet Oku
73 Muzzemmil 20 Tüm Ayetler
Ayet Oku
74 Muddessir 56 Tüm Ayetler
Ayet Oku
75 Kıyâmet 40 Tüm Ayetler
Ayet Oku
76 İnsân 31 Tüm Ayetler
Ayet Oku
77 Murselât 50 Tüm Ayetler
Ayet Oku
78 Nebe 40 Tüm Ayetler
Ayet Oku
79 Nâziât 46 Tüm Ayetler
Ayet Oku
80 Abese 42 Tüm Ayetler
Ayet Oku
81 Tekvîr 29 Tüm Ayetler
Ayet Oku
82 İnfitâr 19 Tüm Ayetler
Ayet Oku
83 Mutaffifîn 36 Tüm Ayetler
Ayet Oku
84 İnşikak 25 Tüm Ayetler
Ayet Oku
85 Burûc 22 Tüm Ayetler
Ayet Oku
86 Târık 17 Tüm Ayetler
Ayet Oku
87 A'lâ 19 Tüm Ayetler
Ayet Oku
88 Gâşiye 26 Tüm Ayetler
Ayet Oku
89 Fecr 30 Tüm Ayetler
Ayet Oku
90 Beled 20 Tüm Ayetler
Ayet Oku
91 Şems 15 Tüm Ayetler
Ayet Oku
92 Leyl 21 Tüm Ayetler
Ayet Oku
93 Duhâ 11 Tüm Ayetler
Ayet Oku
94 İnşirâh (Şerh) 8 Tüm Ayetler
Ayet Oku
95 Tîn 8 Tüm Ayetler
Ayet Oku
96 Alak 19 Tüm Ayetler
Ayet Oku
97 Kadir 5 Tüm Ayetler
Ayet Oku
98 Beyyine 8 Tüm Ayetler
Ayet Oku
99 Zilzâl 8 Tüm Ayetler
Ayet Oku
100 Âdiyat 11 Tüm Ayetler
Ayet Oku
101 Kâria 11 Tüm Ayetler
Ayet Oku
102 Tekâsur 8 Tüm Ayetler
Ayet Oku
103 Asr 3 Tüm Ayetler
Ayet Oku
104 Humeze 9 Tüm Ayetler
Ayet Oku
105 Fîl 5 Tüm Ayetler
Ayet Oku
106 Kureyş 4 Tüm Ayetler
Ayet Oku
107 Mâûn 7 Tüm Ayetler
Ayet Oku
108 Kevser 3 Tüm Ayetler
Ayet Oku
109 Kâfirûn 6 Tüm Ayetler
Ayet Oku
110 Nasr 3 Tüm Ayetler
Ayet Oku
111 Tebbet (Mesed) 5 Tüm Ayetler
Ayet Oku
112 İhlâs 4 Tüm Ayetler
Ayet Oku
113 Felak 5 Tüm Ayetler
Ayet Oku
114 Nâs 6 Tüm Ayetler
Ayet Oku

İslam Vakti Mobil Uygulamaları