Güçsüz Düşenin Okuyacağı Dua

Güçsüz Düşenin Okuyacağı Dua

Okunuşu

Sübhânellâhi ve bihamidihî, Sübhânellâhil'azîmi,ve Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Anlamı

Allah'a hamd ederek O'nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al­lah'ı tenzih ederim. Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

İslam Vakti Mobil Uygulamaları