Kur'an'da Razaman ve Oruç

"Ey iman edenleri Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Ola ki sakınıp korunursunuz" (Bakara - 183)

"Sayılı günlerdir. Sizden kim o günlerde hasta veya yolcu olur da oruç tutmazsa, başka günlerde kaza eder. Oruç tutmaya takati yetmeyenlere ise, her gün için bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermek gerekir. Kim kendi isteğiyle fazladan hayır yaparsa, bu, kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır." (Bakara - 184)

"O sayılı günler, Ramazan ayıdır ki, insanlara doğru yolu gösteren, hidayeti ve hakkı batıldan ayırmayı açıklayan Kur'an, bu ayda indirildi. Sizden kim o aya erişirse, onu oruçlu geçirsin. Kim veya yolculuk da olur da oruç tutmazsa, başka günlerde kaza eder. Allah size kolaylık diler, size zorluk dilemez. Ki böylece sayıyı tamamlayasınız, sizi doğru yola ilettiği için Allah’ı yüceltesiniz ve şükredesiniz." (Bakara - 185)

"Eğer kullarım Beni senden sorarlarsa, şüphesiz ki Ben, çok yakınım. Bana dua ettiğinde, dua edenin duasını Kabul ederim. O halde Benim emrime uysunlar ve Bana iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler." (Bakara - 186)

"Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde hanımlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin elbisenizdir. Siz de onların elbisesisiniz Allah sizin nefislerinize zulmettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbenizi kabul edip sizi bağışladı. Şimdi artık onlara yaklaşın. Allah'ın size farz kıldığını talep edin. Fecirde beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra orucunuzu geceye kadar devam ettirin. Mescitlerde itikâfta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bunlara yaklaşmayın. Allah insanlara ayetlerini işte böyle açıklar ki, O'ndan korksunlar." (Bakara - 187)

'Bunlar; tövbe edenler, ibadet edenler hamd edenler, seyahat edenler (oruç tutanlar), rükû edenler, secde edenler iyiliği emredip kötülüğe engel olanlar ve Allah'ın koyduğu sınırlara riayet edenlerdir. Müminlere müjdele!" (Tevbe - 112)

İslam Vakti Mobil Uygulamaları